Påminnelse!

Hej alla.

Passar på att önska er alla en trevlig första advent och påminna om nästa veckas planeringsdag. Onsdag 30 november är fritids bara öppet mellan 6:15-8:10, eftermiddagen är det stängt. Skolan är öppet som vanligt.

Tänk också på att sista inlämningsdag för barnens närvarotider på jullovet även det är på onsdag 30 november. Det går bra att lämna lappen till oss eller skicka tiderna på mail.

Trevlig helg!

 

Fritidshemmens mål utifrån LGR 11

Hej alla.

Under sommaren reviderades Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet och fritids fick ett nytt avsnitt där målen förtydligas.

Vi kommer veckorna framöver uppmärksamma för barnen att det finns mål för fritidshemmet. Barnen kommer att få välja ut ett eller flera mål som de tycker att vi ska arbeta mer med på Björken.

Vi bifogar här en sammanställning av det centrala innehållet för fritidshem.

fritidshemmens-mal-lgr-11